• biểu ngữ đầu

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Hỏi: Địa chỉ của nhà máy?

A: Bình Đô, Thanh Đảo, Sơn Đông.

Hỏi: Thư điện tử?

A: 13210268661@126.com.

Hỏi: Các loại đá Granite?

Trả lời: Theo nhu cầu của khách hàng, đá granit Trung Quốc có thể được sản xuất.

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?